Forsiden

By & Miljø

Sønderborg kommune

Generalforsamling 2019

 

Referat og formandens beretning

 

Formanden Kim Løndal aflægger beretning

 

 

"By og Miljø" arbejder for:

 

"At bevare de bygningskulturelle, kulturhistoriske og naturmæssige værdier i kommunen samt at virke for disse værdier på landsplan."

 

"At tilføre kommunen nye æstetiske værdier i harmoni med de bestående."

"By og Miljø"s formål søges opnået gennem oplysning og ved kontakt med husejere, byplanmyndigheder, politikere og andre med indflydelse på bybilledets udformning.

Velkommen til vores hjemmeside

By & Miljø, Sønderborg kommune