Generalforsamling 2019

By & Miljø

Sønderborg kommune

By og Miljø Generalforsamling

26. februar 2019

kl. 18:45

1. Valg af ordstyrer

 

2. Formandens beretning

 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab

 

4. Behandling af evt. forslag fra medlemmer og bestyrelse

(Sendes til formanden min.

10 dag før generalforsamlingen

5. Fastsættelse af kontingent

 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Klaus Witte, Sten Boye Poulsen, Chr. Balslev, og

Kim Løndal er på valg

7. Valg af suppleant til bestyrelsen

 

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

 

9. Eventuelt

 

Kl. 18.00 indbyder bestyrelsen til ét let traktement pr. medlemsskab (ekstra kuvert kan tilkøbes for kr. 150,- Tilmelding til spisningen:

 

formand@byogmiljoe.dk el 2944 8981 før d. 20.02.2019.

Efter generalforsamlingen har vi inviteret vor ny planchef Sille Marcussen Dall og stadsarkitekt Kristian Jacobsen til komme og fortælle om de ny jobs.

 

Vi har dog ikke fået tilsagn endnu.

By & Miljø, Sønderborg kommune