Medlemskab

By & Miljø

Sønderborg kommune

 

 

BLIV MEDLEM AF "BY og MILJØ" I SØNDERBORG KOMMUNE

Årligt medlemsskab koster 200,- kr. Som medlem er du med til at støtte foreningens formål om bevaring af de kulturhistoriske bygningsværdier og miljøer i Sønderborg.

 

Desuden modtager du tidsskriftet "By og Land" som udgives af "Landsforeningen for Bygningskultur i Danmark" med fire numre årligt.

 

Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens kasserer

 

Leif Johnsen, Kongevej 13

tlf. 21777228

kasserer@byogmiljoe.dk

By & Miljø, Sønderborg kommune