By & Miljø

Sønderborg kommune

"By og Miljø"er med i Bygningsbevaringsrådet i Sønderborg. Rådet består af forskellige bevaringsinteresser i kommunen herunder Museet på Sønderborg slot, lokalarkiver, bevaringsforeninger(BedreBymiljø) og relevante personer i kommunens forvaltninger.


Rådet mødes ca en gang i kvartalet, hvor der drøftes konkrete bevaringssager,bevarende lokalplaner og overordnede mål for bygningsbevaring i Sønderborg kommune.


I oktober 2011 uddeltes for første gang en ny påskønnelsespris for bygningbevaring og nyopført smukt byggeri. - Der uddeltes 3 bronceplaketter: Til en ny cirkelrund produktionsbygning på "Linak" i Guderup; til renoveringen af rutebilstationsbygning i Sønderborg; samt til istandsættelse af privatbolig i Broager. 


 

Udkast til anerkendelse for bygningskultur i Sønderborg. Anerkendelsen består i en støbt bronceplakette.

By & Miljø, Sønderborg kommune