By & Miljø

Sønderborg kommune

Kirkegade 8

Skrædder Søren Jensen lod huset i Kirkegade bygge i 1643 og siden har gavlhuset været ejet og beboet af især skræddere men også af andre håndværkere og skippere. Den sidste beboer var skomager C. A Kümpel indtil sin død i 1969. Blandt ældre Sønderborgere kaldes gavlhuset stadigvæk Den gamle Præstegård. Det har den aldrig været, men benævnelsen skyldes formentlig, at Kirkegade oprindelig var gennemført helt op til kirkegården, som den gang lå omkring kirken, og nr 8 var som det sidste hus i gaden genbo til kirken. Huset, som er fredet i klasse B, overtog kommunen i 1945 og det stod efter 1969 tomt i godt 15 år. Huset forfaldt og først i 1985 besluttede Byrådet at lade huset gennemgribende renovere, og det er nu blevet et værdigt og brugbart hus. I maj 1987 fik Lokalhistorisk Arkiv huset stillet til rådighed indtil det i 2004 flyttede over Kirketorvet og ind i den tidligere Børnehave.  Historisk Samfund for Als og Sundeved besluttede at årbogen i 1989 skulle omhandle Kirkegade 8.

Fra bogens meget detaljerede beskrivelse af huset og dets historie er disse facts hentet.

By & Miljø, Sønderborg kommune