By & Miljø

Sønderborg kommune

Bygningskulturens Dag i Flensborg

søndag den 11. september

Søndag den 11. september står i bygningskulturens tegn, overalt i Europa afholdes der denne dag forskellige arrangementer, som sætter fokus på bevaringsværdige bygningsmiljøer, og ligesom i de foregående år deltager Flensborg med et omfattende program, og som sædvanlig er der også rundvisninger på dansk.

De dansksprogede rundvisninger, som er gratis, vil ligesom i de foregående år blive ledet af arkitekt Henrik Gram fra Flensborgs fredningsafdeling.


Om formiddagen vil der være mulighed for at besigtige de yderst velbevarede interiører i bygningen Storegade 77 (Große Str. 77). I denne bygning, der blev opført 1868-69 kort efter Flensborg var kommet under prøjsisk herredømme, er herskabslejligheden blevet

bevaret i al sin pragt, og den omfattende restaurering af de oprindelige vægbemalinger og gulve er netop blevet færdiggjort. Som noget helt unikt blev lejligheden allerede ved sin indretning i 1869 forsynet med et centralvarmeanlæg, som er integreret i vægpanelerne og gulvbelægningen. På bygningskulturensdag i 2013 blev spisesalen vist frem, men nu kan også trapperummet og stuernes pragt beundres.


Rundvisningen, hvor der fortælles om husets historie og dette enestående interiør vises frem, begynder kl. 11.00, og mødestedet er Storegade foran bygningen.

Große Straße 77

Indgangshallen efter frilægning og restaurering

Om eftermiddagen vil der være mulighed for at deltage i en rundvisning på Marineskolen i Mürwik. Normalt er der ikke adgang til dette Imponerende anlæg, der ligger ned til Flensborg Fjord, men på Bygningskulturens Dag åbnes dørene for offentligheden.


Udover sin storslåede arkitektur er skolen også kendt som sæde for Tysklands sidste ”Reichsregierung” under ledelse af Groβadmiral Dönitz og som tilflugtssted for mange krigsforbrydere i de sidste dage af anden verdenskrig.


På grund af de sidste års store deltagerantal i rundvisningerne på Marineskolen tilbydes der atter i år en rundvisning ved arkitekt Henrik Gram. Det imponerende bygningskompleks vil naturligvis blive vist frem, men især skolens rolle i forbindelse med slutningen på anden verdenskrig vil være tema for denne rundvisning, hvor der vil blive berettet om mange af de dramatiske begivenheder, der fandt sted her.


Rundvisningen begynder kl. 13.30, og mødestedet er foran hovedindgangen til hovedbygningen.

Marineskolens parkeringsplads P6 med tilkørsel via Twedter Mark står denne dag til rådighed for de besøgende

Yderligere information fås ved henvendelse til:

Stadt Flensburg

Untere Denkmalschutzbehörde

Arkitekt m.a.a. Henrik Gram

Technisches Rathaus

24937 Flensburg

0049 461 852421

gram.henrik@stadt.flensburg.de

By & Miljø, Sønderborg kommune