By & Miljø

Sønderborg kommune


Byggeri på Havnefronten – på betingelser.


Foreningen ”Bedre Bymiljø” har været med til af anbefale en bevarelse af Ewers pakhus på havnefronten i Sønderborg. Pakhuset er en smuk, harmonisk bygning fra begyndelsen af 1900-tallet, som i sammenhæng  med Gehrys masterplan, kan være med til at sikre en sammenhæng mellem gammelt og nyt ,herunder ikke mindst sikre, at Havbogadekvarterets  karakter ikke kvæles af den nyere arkitektur, som vil præge havnefrontens nybyggeri.


I forbindelse med drøftelserne om den nye lokalplan for byggeri på havnekajen umiddelbart foran Havbogade er denne problematik væsentlig. De forskellige ejere af pakhuset har i årenes løb ikke blot forsømt vedligeholdelse, de har også forsømt en optimal sikring af pakhuset til mulig istandsættelse på et senere tidspunkt. Det er sket ved f.eks at  undlade at reparere de huller i taget, hvor fugt kan trænge ind og ødelægge den indre trækonstruktion; såvel som at sikre stedet mod adgang udefra ved at sørge for lukning af vinduer og døre.


Da der nu både fra formanden for Teknisk Udvalgs side, og fra Havneselskabets direktørs side er sået tvivl om viljen og evnen til at bevare pakhuset som en del af Gehry planen, vil vi opfordre Sønderborg byråd til ikke at vedtage den fremlagte lokalplan for nybyggeri foran Havbogade.  En sådan vedtagelse forudsætter efter vores opfattelse  at pakhuset istandsættes og bevares.


Vores erfaring med Sønderborg kommune og andre aktørers evne og vilje til at varetage bymiljø- og bygningskultur er desværre ikke de bedste, hvorfor vi  på den nævnte baggrund ser os nødsaget til denne holdning, selv om vi i øvrigt tilslutter os masterplanen og dens idé.

Peter Grønlykke, Læserbrev i JV d.180111By & Miljø, Sønderborg kommune