By & Miljø

Sønderborg kommune

By & Miljø, Sønderborg kommune

Planen "Porten til Sønderborg"

Skansebyggeri, masterplan og byplanlægning.

Debatindlæg af Peter Grønlykke

 

Diskussionen om byggeriet ved Dybbølskanserne drejer sig ikke bare om sikre det historisk betydningsfulde skanseområde så intakt og uberørt som muligt. Det drejer sig også om god byplanlægning.

      Byggeselskabet SIBs planer vil alt andet lige betyde, at der kommer mindre fokus på og initiativ omkring Gehrys masterplan på havneområdet. Det er urealistisk, at der vil være behov for to områder af denne karakter i de næste mange år i Sønderborg. Videreføres planerne om”Porten til Sønderborg”, er det en alvorlig trussel mod og konkurrent til masterplanen. Det vil være yderst uheldigt i betragtning af den prestige og de penge, der er brugt for at få denne plan op at stå.

     Det er bystyrets opgave at tage sig af byplanlægningen. På dette overordnede område kan man ikke pantsætte idé og vilje hos andre aktører.

     Tendensen i disse år er, at der opføres firmadomiciler, indkøbscentre og sygehuse udenfor byerne så tæt på hovedtrafikårerne som muligt.  Det betyder at byer ”udhules” og at de begræn-sede landskabsområder vi har i Danmark plastres til med byggeri. Det er ikke nogen god og heldig udvikling.

     Derfor bør man i Sønderborg satse på Gehrys masterplan, og henvise interesserede firmaer og bygherrer til dette område. Beliggenheden er enestående, og rent trafikalt ligger det ligeledes godt.

      Hvis det betyder, at byggefirmaet SIB kommer i klemme med deres byggegrund ved skanserne, så bør Havneselskabet/kommunen snarest gå ind og forhandle om et mageskifte  med et grund-areal på havneområdet eller tage et lignende initiativ til fremme af masterplanen. 

Den 10.2.2011