By & Miljø

Sønderborg kommune

By og Miljø Generalforsamling

26. februar 2019Generalforsamling By og Miljø Sønderborg Kommune

Referat af generalforsamlingen den 26. februar kl. ca. 18.30 efter forudgående spisning. I mødet deltog ca. 30 personer inklusive bestyrelsesmedlemmer. Mødet fandt sted i ”Det Sønderjyske Køkken”, Perlegade 50, 6400 Sønderborg. Mødet forløb efter dagsordenen ifølge vedtægterne.

Efter generalforsamlingen var den nye planchef Sille Marcussen og stadsarkitekt Kristian Jacobsen

inviteret for at fortælle om deres arbejde i kommunen. Desvære kunne de ikke komme.1.Valg af ordstyrer

Palle Fløe blev valgt.


2.Formandens beretning

Kim Løndals beretning blev godkendt af forsamlingen og kan læses efter referatet


3.Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Regnskabet blev fremlagt af Leif Johnsen og godkendt.


4. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse

Ingen forslag var indkommet.


5.Fastsættelse af kontingent

Kontingentet blev vedtaget at fortsætte som nu med 200,- kr. for enkeltmedlemmer og 500,- kr. for virksomheder.


6.Valg af medlemmer til bestyrelsen

Klaus Witte, Sten Boye Poulsen, Chr. Balslev og Kim Løndal var på valg for en ny 2-årig periode. Bortset fra Christian, som rejser fra kommunen, blev alle genvalgt. Som nyt medlem af bestyrelsen opstillede Ole Stramer og blev valgt. En særlig velkomst til Ole, som vi ser frem til at få et godt samarbejde med.


7.Valg af suppleant til bestyrelsen

Peter Jordt Jørgensen stillede op og blev valgt. Velkommen til Peter med opfordring til at stille op på vores bestyrelsesmøder.


8.Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

Palle Fløe og Knud Erik Jensen blev valgt som revisorer. Der blev ikke valgt en revisorsuppleant.


9.Eventuelt

Der udspandt sig en mindre debat i forbindelse med borgerinddragelse i kommunens sager. Aase Nygaard vil i denne forbindelse blandt andet invitere BY OG MILJØ til et møde om kommuneplanens udarbejdelse.


Herefter takkede Palle Fløe for ordet og afholdelse af en generalforsamling i god ro og orden.


Førstkommende møde er hos Ebbe den 5. marts kl.16.00, Ved Vandtårnet 23 i Nordborg, hvor blandt andet bestyrelsen skal konstituere sig.


28. Februar 2019/ Ebbe Bjørn Andersen


Generalforsamling By og Miljø Sønderborg Kommune d. 26.02.2019


Formandens beretning


Har ikke meget at fortælle. Det har været et stille år.


Kort efter pressemødet på Comvell hvor det ny byråd fortalte pressen om konstitueringen, blev der aftalt en uformel snak med formanden for T&M udvalget. Den blev afholdt på en lille cafe i foråret 2018. Der fik jeg udtrykt vore ønsker for et samarbejde med T&M udvalget. Ønskerne blev sendt til formanden i en mail senere. Det blev så til et mere officielt møde i maj med direktør, planchef og udvalgsformanden på

rådhuset.


Vi fik det indtryk at kommunen ville gå i tænkeboks ang. et samarbejde. Direktøren foreslog en fælles tur rundt i kommunen så vi kunne vise nedslagtpunkter i fysisk miljø. Vi har gået og ventet på denne tur, men den er ikke kommet. Vi har så selv været på leje-markedet for at søge pris på en minibus og spurgt direktør, udvalg om en mulig dato. Vi har desværre ikke hørt fra T&M. Det kan godt være at I, vore medlemmer, synes vi er ualmindeligt langmodige, men det nuværende T&M Udvalg, har stadig 3 år tilbage. Så vi må lige se ?


Vi havde inviteret den spritnye Planchef, og den relativt "nye" Stadsarkitekt til at komme og fortælle om deres nye "arbejdsgiver", og om de ikke vil gøre mere brug af os i By og Miljø. Men efter en måneds eftertænksomhed har de alligevel takket nej til at komme. Uvist hvorfor? Hvad har vi leveret på. Vi har leveret i Bygningsbevaringsrådet som kommunen heldigvis stadig synes er en god ide at lægge penge i (sammen med staten).


Leveret på Præmieringsordningen, hvor vi har været med i bedømmelsen af indsendte forslag, (og som vi såvel har kommet med forslag til!). Vi er sørme også blevet bedt om, at deltage i navngivningen af en lille plads i Søndergade. Det var vist et ret omfattende arbejde, da der indkom ca. 560 forlag? Det viser befolkningens interesse? Og pladsen er navngivet med en, i området, kendt afdød persons navn.


Men Bygningsbevaringsrådet kører på "pumperne". Det er ærgerligt hvis bevaringsrådet kun eksisterede pga. en tidligere dynamisk museumsdirektør, der havde en speciel interesse i arkitektur, (den museale, i hvert fald). Rådet fungerer alene nu, ved at der sendes en mail ud om, at den og den ejendom ønskes nedrevet, og om vi har noget i mod det. Tidligere blev der holdt et møde pr. kvartal, hvor vi hørte det der rørte sig i kommunen, om der var kendskab til standen på de omtalte bygninger, der ønskedes nedrevet. m.v.

Hvad er ikke kommet i gang igen, efter at nyt byråd er tiltrådt?

Facade- skilteudvalget synes ikke at fungere, (for os?). Vi har for et par år siden spurgt om ikke det er nødvendigt at udarbejde en ny lokalplan for skilte og facader, set i relation til hvad der sker på området, (facader føres tilbage, skilte bliver mere og mere moderne og levende, af og til trafikfarlige). Vi har blot fået at vide, at det er svært. Det er vi enige i, men det gør jo ikke at det ikke skal behandles. Vi ved ikke, om man ikke orker, eller om det er man ønsket om total frihed på området, nu da så mange facader i byen bliver ført flot tilbage?


Har I hørt om underskriftindsamling, mod en laserkanon der var monteret på taget af en større butik i Center Øst? Butikken demonterede den efter kort tid, da de blev bekendt med underskrifterne. Skønne spildte penge/kræfter hvis man havde regler. Men Center Øst minder om tivoli med flagaller, bannere og skiltepyloner, så de skal evt. leve uden regler? Århus kommune er ved at trække et skiltefirma i retten. En del mennesker har mistet deres udsigt pga. et skilt på størrelse med en tribune, på en tagkonstruktion. Her er der tvivl, vist fordi skiltet sidder på et tag og ikke på en facade. Sønderborg Handel har ikke haft problemer med lokalplanen, men mere med teknikken i de opstillede skiltepyloner ved indfaldsvejene i kommunen. En er pillet ned ?

Som sejler gennem eller er trafikant på Chr. d. V. bro gør skiltet på Alsion det vanskeligt at navigere, og skiltet reklamerer flot mere for skiltefirmaet, end for hvad der sker i huset?


På det lille cafemøde i foråret 2018 blev vore ønsker om en arkitekturpolitik også fremført. Vi har flere gange hørt på vandrørene ... "at nu skal vi også i gang med den arkitekturpolitik".... Vi har nu foreslået den indarbejdet i kommuneplan revisionen. I den fine kommunale folder (idéhøringen), fandt jeg ikke ordet: arkitektur. Derfor har vi nu indsendt et høringssvar.


Bestyrelsen mødes stadig hver anden måned, på vore forskellige adresser. Det er dejligt at i og jeres pårørende lægger hus og kaffeborde til. Vi får vi også lige set det nyeste håndværk som vore dygtige håndværkere i bestyrelsen laver. Sidst på Jomfrusti hvor Klaus Witte netop er ved at færdiggøre seneste køb her. Her blev den gamle tanke om at bestyrelsen skulle købe et nedrivningstruet hus og sætte det istand, bragt på banen igen. Jeg har været længe nok i bestyrelsen til huske vort forsøg på at samle midler til et køb, desværre med meget lidt held. Men når man tænker på, hvor stor beredvillighed der er med Hertugbyens Bevaringsforening, er der måske stadig håb om kommunal hjælp til køb af et sted i

kommunen?


Hvad kan vi gøre for at politikerne og forvaltningen kunne gør brug af "NGO"er som os ?? Jeg vil foreslå at man blot kontakter os med en mail, om vi vil med på råd. Som vi havde håbet kommunen havde gjort JF- bygningerne. Jeg føler, at planerne ofte ikke ønskes kommenteret.


Det er ærgerligt, at have en borgmester der blot har den holdning, at man ikke har ønsker når bygninger og grunde er i privat eje. Erik du står i spidsen for en for en by der aktivt bør sige, hvad vi ønsker. og hvad ønskes ikke. Når du virkelig ønsker noget skal ske, kan jeg forstå at du kan få sin forvaltning til at arbejde hurtigt på bygherrens idé, for at få handlen på plads.

Erik Lautizen:...”Det er dejligt at se den gode og hurtige sagsbehandling vores forvaltning har gennemført i denne sag. Det viser, at vi kan levere hurtig og effektiv sagsbehandling af plansager for de investorer, der vil udvikle Sønderborg Kommune. Samtidig er det opløftende at se den lyst til at investere og udvikle i Sønderborg, som mange investorer har for tiden. Det er udtryk for et stærkt politisk mandat og er med til at fremtidssikre hele Sønderborg Kommune”... Jeg finder det forslag der nu foreligger, meget fornuftigt. Plads til blandede boliger, Privatskolen, og til erhverv i den gamle administrationsbygning. Fin idé, til der kommer en ny? Man kan næsten høre borgmesteren drage et lettelsens suk over, at der ikke her er kommet høringssvar. Men hvad med JF-hallen på Augustenborg Landevej - Lagerhal for ?? ingenting.


At forære kasernen væk, kunne vi måske nok fundet på at foreslå, når det er til en bygherre der har forstand på at bevare, restaurere og finde en ny anvendelse til, ikke blot til at rive ned, som sædvanligt. Vær ligeså aktiv vedr. Co2 neutralt genbrug, som med møllerne i Lillebælt.


Kulturnatten deltog By og Miljø Sønderborg Kommune igen i. Der var vist lidt problemer med at der var opstillet et telt på vores plads, men det betyder jo at vi stadig har et nyt intakt telt til senere, idet vort telt blæste væk året før. Jeg deltog ikke selv, men jeg har hørt at der var et fint fremmøde af de forbipasserende.


Tur til Sandbjerg Slot blev afholdt på en hed majdag. Vi fik en spændende rundvisning af den bygningsansvarlige i de svale bygninger med de tykke mure. Og vi kunne smugkigge lidt på Wittes arbejder samme sted. Vi har også haft en besøg på en af de få transformerede bygninger der er tilbage i Sønderborg nemlig Kamgarnspinderiet, der nu er i EUC's besiddelse, flot om- og tilbygget. Stor tak for det, EUC og Billund Hansen arkitekter!


Facebook prøver Sten fint at holde orienteret om hvad foreningen laver, samtidig med at han vedligeholder hjemmesiden. Vi har er ikke rigtigt kommet igang med aktivt brug af FB. Jeg er personligt lidt skræmt af hvad man læser: ....at "FB startede som en platform for venner på et kollegium som nu har udviklet sig til et verdensomspændende monster". Vi har inviteret vort medl. (aktiv på FB.), til at melder sig under fanerne, for at se om vi kan få mere aktivitet her.


Sidste gang kan i måske huske mine roser til byen, ikke mindst det naturen har bestemt for os, men også de tiltag som vor kære politikere her gjort for at få kommunen på landkortet. I kan måske også huske at jeg også havde en bemærkning om at der ikke er roser uden torne.

Strandpromenaden blev skadet ved 1. højvande efter den var afleveret. En del af sommeren var dele af den afspærret, og jeg formoder at der pt. kører en sag mellem rådgiver, håndværker og bygherre?. Byens inventar stilles ofte op, uden hensyn til det der allerede står fra sidste plan, den kommunale vandrørsarkitektur breder sig i takt med antallet af påbuds- og henvisningskilte.


I Sdr. Havnegade er belægningen kørt i stykker, den opstillede granitmur på hver side at betontrappen ved Sønderbro er ved at vælte, med det resultat at belægningen omkring toiletbygning og modsat v. det runde bord, er undermineret. Blokkene i "Solotrappen" synes smidt op, med en skovl, og giver i hvert fald ikke mindelser om den Spanske trappe set tæt på. Ved Videnshuset er betonen på en ny havnepromenade revnet, måske pga. en for kort spuns.


Man kan frygte for belægningen på gågaden (lige uden for huset her) vil give problemer for blinde og gangbesværede pga. højdeforskellene ved dæksler og vandrender, se de varierende fuger, der ikke er for stilethæle. Jeg er med på, at der ikke har været aflevering af gaden endnu.

I mit kvarter har man udsendt et fint prospekt over, hvad men havde tænkt sig vedr. omlægning af fortove og kantstene. De omtalte omlægninger er, ikke udført, eller udført modsat det der var beskrevet. Jeg kan sagtens forstå at man må spare, men man sparer altså ikke ved at lave tingene 2 gange, Vej og Park. Lad blot være med at udsende et prospekt hvis det ikke følges.


I dette hus er en fin trykfølsom skærm, hvor turister kan se kommunen. Her kan man trykke sig frem til bl.a. arkitektoniske højdepunkter. Så får man henvisning til kæmpehøje, kirkegårde og parker, selvfølgeligt Alsion, men intet om vores "Bedre byggeskik" ("Heimatsschuts"), vores Art Nuveau/Jugendstil, eller nyere funktionalisme som Højskolen IHS, eller senest Handelsskolen (Business College Syd), fantastiske eksempler på nyere byggeri. Ej heller lokalplaner omkring Christianskirken eller havebyen, er blevet indarbejdet. Jeg har flere gange foreslået det ændret til Turistkontoret, de kontaktet det IT firma der har sat skærmen op uden held. Direktøren for turisme og erhverv er kontaktet, og vi endda tilbudt vores hjælp, begge steder, uden held.

I en kommune med en kommunikationsafdeling, legepladstilsyn og krisehåndteringsteam m.m. er dette ikke ok. Gør det i lover, udfør hellere halvdelen, men gør det ordentligt 1. gang, Sønderborg. Glem den firesporede vej fra Bro til Danfoss. Den er der ingen behov for, mere. Men bragt trafikforholdene i orden i Nordborg nu hvor fritidshusområdet i Købingsmark er udvidet kraftigt, eller når i etablerer et nyt "Ferieresort Nordals".


Hurra for VUC at har definitivt erkendt, at man ikke overtager de to huse i Brorsonsvej, med nedrivning og p-kælder ud under bl.a. Reimarparken for øje. Glædeligt for byen, men kedeligt for ansatte og for byens voksenuddannelser. At der er fiflet med antal af studerende, ansattes kvalifikationer, og at VUC ikke kun er truet på livet i Sønderborg, men i hele Sønderjylland, er alene en dårlig ledelse og bestyrelses ansvar, og skyldes ikke vores ramaskrig, eller et bystyre det er gået op for, det var en dårlig idé.


Øv for at Kinagrillen i Brogade er nu nedrevet. Her har det offentlige brugt penge på nedrivning af en let brandskadet bygning. Den var, som Teknikum, SAVE registreret og efter sandblæsning afslørede de fine murværksdetaljer i form af stik, tandsnitsgesimser m.v. anno 1864. Vi havde hellere set væsentligt færre midler brugt på en midlertidig tætning af taget og de ituslåede vinduer, for en senere udnyttelse der helt sikkert ville komme i stedet for en P-plads som det er blev er blevet til nu. Vi glæder os til at blive inviteret til navngivning af samme. Frodes minde, eller Tidligere minister plads, foreslår jeg.


Nå men Teknikumbygningerne er nu helt væk, og man kan selv forvisse sig om, hvad de mange protester har betydet for højderne, tætheden mellem bygningerne, og hvordan det vil blive at bo i bunden af en gammel "skanse". Gå ned og se byggeriet fra Batterivej eller Blegen. By og Miljø Sønderborg Kommune havde jo gerne set, ikke mindst Den gamle tobaksfabriksfabrik, brugt til ny boliger i historiske omgivelser og den bymæssigt uheldige bygning i Voldgade, tilpasset gaden, med et volumen svarende til naboejendommen. Personligt havde jeg gerne set et arkitektonisk velbearbejdet højhus midt på grunden ved tobaksfabrikken, i stedet for den tæthed der nu er mellem 4 stk, 5 - 6 etagers punkthuse og parcelhusene i området - men jeg bor der heller ikke selv.


Tak til bestyrelsen. Tak for jeres interesse for byens ve og vel. Tak for at i holder fast i det gode håndværk. Og tak til Christian (har valgt at forlade os til fordel for en anden fin by). Vi leder således stadig efter nyt blod til bestyrelsen (gerne unge), håber ikke de er skræmte. Nu hvor byen er ved at få et ungdomshus opbygget ved det ældre mejeri og iskage-fabrik i Løngang, er det måske være en mulighed for at få ungdommen til at blive, istedet for at flytte.


Kim Løndal februar 2019.
By & Miljø, Sønderborg kommune