By & Miljø

Sønderborg kommuneBLIV MEDLEM AF "BY og MILJØ" I SØNDERBORG KOMMUNE

Årligt medlemsskab koster 200,- kr. Som medlem er du med til at støtte foreningens formål om bevaring af de kulturhistoriske bygningsværdier og miljøer i Sønderborg.


Desuden modtager du tidsskriftet "By og Land" som udgives af "Landsforeningen for Bygningskultur i Danmark" med fire numre årligt.


Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens kasserer


Leif Johnsen, Kongevej 13

tlf. 21777228

kasserer@byogmiljoe.dk

By & Miljø, Sønderborg kommune