By & Miljø

Sønderborg kommune

Hjælp til gamle huse kommer ofte for sent

Bymiljø: Byen bliver lidt som en hullet ost, når byhuse rives ned, mener By & Miljø. Men ofte er det for sent at redde bygningerne.


Henrik Rath Paulsen

- Se, det bliver lidt som et tandsæt, hvor der mangler en, siger formanden for By & Miljø, Kim Løndal og peger på rækken af huse langs Dybbølgade ned på Chr. X's Bro.

Ugeavisen tog formanden med på en gåtur rundt i byen for en snak om byudvikling.

- Vi er lidt kede af den måde nedrivningspuljen bruges i bymidten. Vi havde gerne set nogle af midlerne anvendt til en beskyttelse og midlertidig bevaring af bygningerne ind til interessede måtte komme og genbruge de gamle bevaringsværdige bygninger, tilføjer arkitekt Kim Løndal.

Han sidder selv som repræsentant i Bygningsbevaringsrådet, hvor man har mulighed for at yde støtte til den slags og desuden høres forud nedrivninger.


Dialog og gode ideer

Det er hos kommunens Boligkommission, man tilser bygninger, som ejere ønsker nedrevet.

Efter vurdering indstilles det til politikerne i teknisk udvalg at yde eventuel støtte til nedrivning.

- Vi bruger både fantasi og dialogen i forsøget på at få folk til at se andre muligheder i bygninger. Vi har også haft kontakt til boligforeninger med hensyn til eventuelt at bruge bygninger til nye lejligheder. Men ofte er det for småt med dårlig tilgængelighed og bliver derfor for dyrt, forklarer sekretær i kommissionen, arkitekt Carl Christian Hansen og tilføjer:

- Ofte har bygninger heller ingen restværdi, så en redning kommer for sent.


Nedrivning gør byen tandløs


Byrum : Formanden for By & Miljø opfordrer til omtanke, inden gamle bevaringsværdige huse rives ned.

Henrik Rath Paulsen

Formanden for By & Miljø, arkitekt Kim Løndal, er med Ugeavisen rundt på en tur i bymidten for at se på et par eksempler på det, hvad han kalder for en uheldig udvikling af byrummet.

Det Kim Løndal henviser til, er når den offentlige nedrivningspulje benyttes i byen og efterlader husrækker med huller, som var en tand trukket ud af en mund.

Tænk mere langsigtet

Her havde formanden hellere set nogle af puljepengene brugt til at sikre de tomme bygninger mod vind og vejr, så de måske kan anvendes af folk på et senere tidspunkt.

- Det er ikke fordi, at alt skal bevares for enhver pris, men ind i mellem dukker de rette mennesker op med ideer og pengene til en istandsættelse med respekt for det eksisterede bybillede, siger Kim Løndal og fortsætter:

- Det synes jeg, ville være at tænke lidt mere langsigtet, og tiderne og dermed mulighederne skifter jo. Nogle steder har der sikkert også været planer med de ledige grunde, som så er blevet stoppet eller udsat af en eller anden grund. Men det giver et uheldigt hullet bybillede, hvis de ledige grunde bare får lov at stå uden øje for sammenhæng.


By & Miljø, Sønderborg kommune