By & Miljø

Sønderborg kommune

Generalforsamling 2020

Tirsdag den 25.2.2020

By & Miljø Sønderborg Kommune.
Generalforsamling


D. 25.02.20202 kl. 18.00
Det Sønderjyske Hus, Perlegade 50, Sønderborg.


Dagsorden ifølge vedtægterne.
1. Valg af ordstyrer.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4. Behandling af forslag fra medlemmer eller bestyrelsen.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
9. Eventuelt.


Kl. ca 19. vil bestyrelsen være vært med en let anretning a la Jesper Kock,
hvortil der kan købes vin øl eller vand.


Efter middagen har vi inviteret formanden fra den historisk velbevarede by Aabenraa,
Svend Nielsen komme og fortælle om Aabenraa Byhistoriske Forenings indflydelse på
politikken for Aabenraa.
Af hensyn til Det Sønderjyske Køkken, bedes om tilmelding til spisningen, senest d 20. februar


til: Leif Johnsen Kongevej 13 Sønderborg tlf. 2177 7228, Mail kasserer@byogmiljoe.dk
Sønderborg d. 01.02.2020."By og Miljø" arbejder for:


"At bevare de bygningskulturelle, kulturhistoriske og naturmæssige værdier i kommunen samt at virke for disse værdier på landsplan."


"At tilføre kommunen nye æstetiske værdier i harmoni med de bestående."

 

"By og Miljø"s formål søges opnået gennem oplysning og ved kontakt med husejere, byplanmyndigheder, politikere og andre med indflydelse på bybilledets udformning.

 

Velkommen til vores hjemmeside

By & Miljø, Sønderborg kommune