By & Miljø

Sønderborg 

Generalforsamling 2024


Generalforsamling 28.5.2024 i By og Miljø

i Sønderborg Kommune.


1) Britta Johnsen blev valgt som ordstyrer.
Generalforsamlingen var lovligt indvarslet.


2) Formandens beretning blev godkendt.


3) Regnskabet:
Foreningen har 62 medlemmer – og vi vil gerne have flere, men det er en generel tendens i foreningsDanmark.

Bankgebyret belaster foreningen (1404,93 kr.), men vi kan ikke blive fri for at betale det.


Bevaringskontoen: Foreningen har i mange år ikke brugt af kontoen til køb af bevaringsværdige bygninger eller til støtte af restaurering. Inflationen har tæret på formuen, og bank- og tinglysningsomkostningerne er for høje. Bestyrelsen anvender i begrænset omfang midler fra kontoen til ”initiativer som er i overensstemmelse med foreningens formål” (citat fra vedtægterne).

Regnskabet var revideret og fundet i orden, og regnskabet blev godkendt.


4) Bestyrelsen havde ikke modtaget forslag.


5) Kontingent 200 kr. blev fastholdt – indtil videre


6) Valg til bestyrelsen:
På valg var: Anders Billesbølle, Anders Gehrke, Kay Petersen, Leif

Alle modtog genvalg, og ingen andre stillede op til valg


7) Valg af suppleant: Kirsten Bachmann modtog genvalg.


8) Valg af to revisorer: Knud Erik Jensen og Henrik Sohl – begge modtog genvalg


9) Eventuelt

Bestyrelsens planer om at gentage fejringen af Arkitekturens Dag d. 7.10 blev diskuteret.
Anders Billesbølle vil tage kontakt til Rikke Torré med henblik på en mulig genoplivning af skilte- og facadegruppen.
Vi kan se frem til besøg i Kongevej 63, Sønderborg, og Klaus Wittes ejendom i Bækgade, Nordborg.


Formandsberetning, generalforsamling tirsdag d. 28.5.2024
på Biblioteket, lokale 3.3


Sidste generalforsamling blev holdt for ikke så længe siden, nemlig d. 28.11 sidste år. Grunden til at vi afholder generalforsamling allerede nu seks måneder senere er at vi i coronaperioden ikke kunne overholde vores vedtægter og afholde forsamlingen inden udgangen af februar, den blev flyttet til november. Nu normaliserer vi altså gradvis generalforsamlingskalenderen og afholder den næste i februar 2025.


Ved generalforsamlingen 28. november udtrådte Ole Tønder af bestyrelsen, Sten Boye flyttede fra posten som suppleant til medlem af bestyrelsen, Klaus Witte og Peter JJ blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer, og Kirsten Bachmann blev valgt som suppleant.


Efter generalforsamlingen fortalte Christian Andreasen engageret og spændende om sit liv og om sine restaureringsprojekter på Brorsonsvej.


Siden generalforsamlingen har bestyrelsen holdt tre bestyrelsesmøder og arrangeret to besøg i interessante bygninger. I februar besøgte vi ”Asylet” på Kirkepladsen, hvor ejeren Kenneth Gars viste rundt og fortalte om arbejdet med at renovere ejendommen.


I marts måned besøgte vi det smukke gule pakhus i Bjerggade. Ejerne, Søren og Jannie Petersen fortalte om renoveringen af huset og kampen for at bevare de sidste håndværkerboder i gaden.


Kort før nytår skrev foreningen et læserbrev om det projekterede byggeri på ladegårdsgrunden ved Skovvej i Sønderborg. I brevet opfordres Kommunen til at bevare og genbruge nogle af de eksisterende bygninger, dels fordi bygningerne er smukke og bevaringsværdige, dels fordi der er store miljø- og klimafordele ved at ombygge i stedet for at bygge nyt fra grunden. Kommunen må holdes fast på slagordet: ”Sammen når vi nullet”. Kort tid blev de foreløbige planer for byggeriet offentliggjort, og de stemmer i det store og hele overens med læserbrevet.


I januar sendte vi en indsigelse mod nedrivning af en landejendom på Krammarkvej i Dynt. Nedrivningen vil betyde et tab for det lille landsbymiljø. Indsigelsen blev ikke fulgt.


Bestyrelsen bruger for tiden mest tid på at forberede dels kulturnatten fredag 6. september og ikke mindst Arkitekturens dag mandag d. 7. oktober. Kommunen har ingen planer om at genoplive fejringen og præmieringen af godt byggeri og god renovering og gode anlægsarbejder. Bestyrelsen vil derfor gentage den lidt barberede udgave som vi gennemførte sidste år.


Vi holder os til at præmiere nybyggeri og renovering/istandsættelse. Vi vil henvende os til foreningens medlemmer og bede dem holde udkig efter nybygninger og renoverede bygninger i hele Sønderborg Kommune som kunne være værdige til præmiering. Bygningerne skal være færdiggjort i perioden 2023- 2024. Vi vil også i pressen henvende os til folk udenfor foreningen og bede dem sende os forslag – hensigten er naturligvis her at øge interessen for foreningen.


Vi skal have forslagene i formandens postkasse senest 15. august.


Ved kulturnatten vil vi vise billeder at 3-5 kandidater i de to kategorier og spørge de besøgende: ”Hvem skal have årets pris? Giv din mening til kende”. Det er ikke tænkt som en afstemning a la Melodi Grandprix, dommerkomiteen er ligesom sidste år lig med bestyrelsen, men vi arbejder på at få sagkyndig hjælp fra den kommunale forvaltning.


Der sker spændende ting i vores kommune, ikke kun i ”hovedstaden”, men i høj grad i Nordborg, i Augustenborg og i Gråsten, og Kommunen engagerer sig prisværdigt på mange måder


Men jeg bliver nødt til at gentage de følgende sætninger fra sidste års formandsberetning:
Foreningen kan ikke noksom beklage at Kommunen har fundet det nødvendigt at opgive at markere Arkitekturens Dag og nedlægge Bygningsbevaringsudvalget. Det at kommunen præmierer smukt byggeri, smuk renovering og smukt anlægsarbejde kan ikke overvurderes. Det sender et signal om at kvalitet, omtanke og historiebevidsthed indgår i kommunens planlægning –


Og slutningen på beretningen ligner også den fra sidste år: Bestyrelsen skal holde øjnene åbne og forsøge at fortsætte samtalen med forvaltningen – og ikke mindre vigtigt: arrangere spændende besøg i bygninger og miljøer for medlemmerne.