By & Miljø

Sønderborg 

Jernbanegade

I 1930 blev pontonbroen (anlagt i 1856) afløst af Kong Christian d. 10's bro. Som konsekvens blev

Jernbanegade forlænget ved et voldsomt gadegennembrud, og Perlegade 21 mistede i den forbindelse

et fag. Den 3. februar 2020 brændte Perlegade 21.

Der er mange Jernbanegader i Danmark, men Sønderborgs Jernbanegade er nok den eneste der havde togtrafik. Mommarkbanens tog befærdede gaden i årene 1933-1962.

 

Perlegade 21


Huset er bygget i 1820'rne og var et af Sønderborgs smukkeste huse. Ved gadegennembruddet i 1930 blev bygningens yderste højre fag skåret af.

Mange sønderborgere husker at huset rummede Carstens Legetøj fra 1964 til 1995.

Perlegade 21 brændte den 3. februar 2020. Ejendommen udbrændte totalt

Det nye hjørnehus kommer til at præge gadekrydset afgørende.

 

Perlegade bliver til gågade


I slutningen af 1950'eme og gennem 1960'erne blev den stærkt voksende bilisme et problem for butikslivet i næsten alle danske købstæder. Løsningen på problemet blev at fjerne bilerne fra centrale gader og gøre dem til gågader. I Sønderborg samarbejdede Handelsstandsforeningen med Kommunen om at gøre en del af Perlegade til gågade og at etablere parkeringspladser i bymidten. I 1970 var gågaden en realitet.