By & Miljø

Sønderborg 

Brorsonsvej 1 og 1A.

Det tidligere kredshus, Landratsamt.

I 1878 opførtes et kombineret kredshus og landrådbolig (amtsgård og bolig for amtsborgmesteren) - det nuværende Brorsonsvej 1. Pladsen blev imidlertid for trang, og i 1913 blev der bygget en ny bolig til landråden - Brorsonsvej 1A. Efter genforeningen i 1920 fik det daværende Sønderborg Amt sit hovedsæde her.

Ved kommunalreformen i 1970 overtog Sønderborg kommune bygningerne, og de har været ramme om musikskole, kunstskole og misbrugscenter

De to huse er nu solgt til private ejere. Kommunen har sikret at deres karakteristiske udseende bibeholdes.

 

Løngang 1 -

Andelsmejeriet.

Ejendommen blev opført år 1900 af en privatmand som "Sønderborg Dampmejeri". I året 1906 blev den købt af "Sønderborg Andelsmejeri".

Virksomheden voksede støt, og i 1921 var mejeriet Sønderjyllands største. I årene 1928-1961 fremstillede mejeriet også flødeis.

Rammerne blev for snævre, og i 1951 flyttede virksomheden til nye bygninger, den nuværende Jyske Bank.

Løngang 2 dannede i en årrække ramme om forekellige værksteder og virksomheder.

I 2013 blev bygningen revet ned og gav plads for Ungdomshusets spændende røde bygning.

 

Slotsgade 10

Huset er fra omkring år 1600. I begyndelsen af 2000-tallet var det stærkt forfaldent og truet af nedrivning.

En gennemgribende restaurering i 2006 reddede huset.

 

Perlegade 6,

Bleshøys butik

Sådan så butikken ud i 1967

Og sådan efter ombygningen i 2009.